Bouwkundig rapport nodig?
vakkundig & snel

Bouwtechnische keuring 

Wat wordt gecontroleerd bij een bouwtechnische keuring?

Jeroen gebruikt als bouwkundig inspecteur geavanceerde software om de woning van boven op het dak tot onder in de kruipruimte na te lopen, notities te maken en foto’s te maken. Tijdens de bouwkundige inspectie van jouw huis wordt een uitgebreide lijst met elementen door Jeroen geïnspecteerd en afgewerkt.

Bij bouwtechnische keuringen door Goed-Gekeurd gaat het om een beoordeling van de volgende elementen:
• Informatie eigenaar, zoals asbest, VvE, ongedierte, technische installaties
• Constructie, denk hierbij aan de kapconstructie en het dakbeschot
• Trappen, hekwerken en balustrades in de woning
• Conditie van een eventuele dakkapel, kozijn, lood, maar ook dakramen
• Alle sanitaire groepen zoals badkamer, keuken en toilet
• Staat en toestand van de vloeren, wanden en plafonds in de woning
• Alles met betrekking tot de installaties (water, gas, elektra etc.)
• Brandveiligheid en ventilatie in het huis
• Kruipruimte, vloerbalken en fundering
• Daken, dakpannen, dakbedekking, schoorstenen en overige dakafwerking
• Goten, overstekken en hemelwaterafvoeren
• Gevels, metselwerk, gevelbekleding en lateien
• Kozijnen, schilderwerk, beglazing en raamdorpelstenen
• Schilderwerk buiten de woning
• Aanbouw met alles wat daaraan is verbonden, zoals dak, kozijn, gevel etc.
• Bijgebouwen, opstal, garage, buitentrappen, tuin en overige
• Een kostenraming met directe kosten, termijnkosten en verbeterkosten
De bouwtechnische keuring is louter visueel en niet-destructief. Indien Jeroen tijdens het onderzoek per ongeluk asbest aantreft, dan zal dit natuurlijk wel vermeld worden in het rapport. De inspectie is echter geen asbestinventarisatie. Ook eventuele verborgen gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, aftimmeringen etc. zichtbaar worden, vallen buiten de scope van deze visuele bouwtechnische keuring.

Werkwijze Goed-Gekeurd

Jeroen voert de bouwtechnische keuring bij voorkeur uit in jouw aanwezigheid. Op die manier krijg je direct al een indruk van de conditie van bovengenoemde zaken waarop gelet wordt tijdens de bouwkundige keuring. Het uiteindelijke bouwkundig rapport geeft je vervolgens nog veel meer inzicht in de bouwtechnische staat van jouw (nieuwe) woning.

Gemiddeld duurt een bouwtechnische keuring ongeveer een uur. Jeroen zorgt dat de woning grondig wordt geïnspecteerd en zorgt dat alle hierboven genoemde punten zijn gecontroleerd, ook al is daar meer tijd voor nodig.

Bouwkundig rapport na de keuring

Het uiteindelijke resultaat van bouwtechnische keuringen is een zogenaamd bouwkundig rapport. Dat ontvang je kort na de inspectie. Deze ontvang je digitaal per e-mail. en is daarnaast ook via een samenwerking met mijnwoning.nl beschikbaar in uw eigen woningdashboard (voorbeeld).

Dit woningdashboard bevat onder meer foto’s van eventuele gebreken, een uitvoerige analyse van de bouwtechnische staat van het huis, en de verwachte kosten binnen 1 jaar en 5 jaar. De rapporten van Goed-Gekeurd worden erkend door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen.

Kosten bouwkundige keuringen

De kosten voor een bouwkundige keuring zijn afhankelijk van de grootte van jouw (nieuwe) woning. Voor woningen tot 1000 m3 inhoud kan al voor € 399,00 inclusief btw een uitgebreide bouwtechnische keuring uitgevoerd worden. Er zijn geen bijkomende kosten, de prijs en dienstverlening is all inclusief met uitzondering van enkele prijsvoorwaarden. Deze kun je hieronder vinden.

Zijn de kosten van een bouwkundige keuring aftrekbaar?

In sommige gevallen zijn de kosten van een bouwtechnische keuring aftrekbaar van de belasting. Zo is het bij de aankoop van een wat oudere woning mogelijk dat de hypotheekverstrekker vraagt om een bouwtechnische inspectie. Ook is een dergelijke inspectie verplicht wanneer uit de taxatie van een woning is gebleken dat de kosten voor het achterstallig onderhoud 10% of meer van de woningwaarde zijn. In beide gevallen zijn de kosten van het bouwtechnische onderzoek aftrekbaar.

Natuurlijk is het waar dat een bouwkundige keuring ook een kostenpost is, maar zie dit als investering en verzekering voor onvoorziene bouwkundige gebreken en meer zekerheid. De verhouding van de kosten van een bouwkundige keuring weegt vaak niet op tegen de kosten van achterstallig onderhoud. Zeker wanneer u na aankoop met de handen in het haar zit, wanneer bijvoorbeeld blijkt dat bepaalde leidingen niet goed zijn aangelegd. Met een beoordeling van de bouwkundige staat, voorkomt u dit risico.

Hoe snel kan ik een afspraak maken voor een bouwtechnische keuring?

Nu een bouwtechnische keuring meestal binnen de 3 dagen bedenktijd uitgevoerd dient te worden, is het meestal mogelijk om op korte termijn ter plaatse te zijn. Nadat de inspectie is uitgevoerd ontvang je binnen een werkdag het rapport van de bouwtechnische keuring per e-mail.